Tarieven

Nederlands instituut van psychologen (NIP)

Ik ben lid van het Nederlands instituut van psychologen (NIP), de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Ik ben geregistreerd als Psycholoog NIP*. Dit betekent dat ik beschik over een universitair masterdiploma in de psychologie en daarnaast ruime ervaring heb als psycholoog.

Ik houd me bij het uitoefenen van mijn beroep aan gedragsregels, die door de vereniging zijn vastgelegd in een beroepscode.

Om mijn kennis up-to-date te houden, school ik me regelmatig bij, bezoek ik congressen en neem ik deel aan intervisie- en supervisiebijeenkomsten.

Tarieven

Vanwege bijscholing werk ik op dit moment met een gereduceerd tarief. Ik werk niet samen met zorgverzekeraars, dus de behandelingen worden niet vergoed. Echter, door het gereduceerde tarief waarmee ik werk, valt de behandeling in vergelijking tot andere behandelaren in het algemeen niet duurder uit. Het tarief bij anderen ligt vaak hoger, en het deel dat daadwerkelijk vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering ligt laag (tussen €200 en €400 per jaar).

Mijn behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Gereduceerd tarief Normaal tarief
Intakegesprek (60 – 90 min.)     € 80,- – €120,- Intakegesprek (90 min.)        € 95,-
Behandelgesprek (60 min.) € 80,- Behandelgesprek (60 min.)     € 95,-

Na ieder gesprek ontvang je per e-mail of brief de factuur.

*De titel ‘psycholoog’ is in Nederland niet wettelijk beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP mag alleen gebruikt worden indien men lid is van de beroepsvereniging en beschikt over een universitair masterdiploma in de psychologie en ervaring heeft als psycholoog. Kortom: een kenmerk voor kwaliteit.