Werkwijze

Op het moment dat je jezelf hebt aangemeld, neem ik contact met je op voor het plannen van een eerste gesprek. Vervolgens vraag ik je om een aantal vragenlijsten in te vullen en deze terug te sturen voorafgaand aan het eerste gesprek. Tijdens het eerste gesprek inventariseren we de klachten en dan besluiten we of de behandeling wordt gestart. Omdat ieder mens verschillend is en ieder probleem anders is, zal een behandeling altijd maatwerk zijn. Na het eerste gesprek stel ik een individueel behandelplan op. Als je hiermee akkoord bent, start de behandeling.

Hoe lang duurt een therapie?

De duur van een therapie kan variëren en is afhankelijk van de voorgeschiedenis, problematiek, doelen en wensen. Een kortdurende therapie varieert van ongeveer zes tot tien consulten. Na vijf consulten vindt een evaluatie plaats.

De eerste vijf gesprekken vinden één keer per week of één keer per twee weken plaats. In de afrondende fase kan er wat meer tijd tussen de gesprekken zitten.

Bij ernstige problemen duurt de behandeling langer. Ook de frequentie van afspraken kan variëren.

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook wettelijk verplicht vanuit de WGBO. Uit het web is niet aangesloten op een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dat betekent dat niemand behalve ik (waarvoor een geheimhoudingsplicht geldt[1]) op de hoogte is van de inhoud van de gesprekken. Zelfs je eigen huisarts wordt niet automatisch op de hoogte gesteld, tenzij je aangeeft dit op prijs te stellen. Ook overleg met derden zal alleen plaatsvinden, als je hier een toestemmingsverklaring voor ondertekent.

Privacy

Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet bevat regels over het verwerken van persoonsgegevens. In het eerste gesprek zal daarom worden gevraagd om een privacyverklaring te ondertekenen. Klik voor meer uitleg en informatie over deze wet hier.

Kwaliteit

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging (beroepscode NIP) en via intercollegiale toetsing.

Klachtenregeling

Uit het web conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door de beroepsvereniging NIP. Heb je een klacht? Misschien komen we er samen uit. Zo niet, dan kun je contact opnemen met het NIP.

Betalingsvoorwaarden

Voor de algemene betalingsvoorwaarden kun je hier klikken.

[1] Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregelde medisch beroepsgeheim.